Back to top

Vybavenie

ZOZNAM VYBAVENOSTI RODINNÉHO DOMU

MATERIÁLOVÝ POPIS STAVBY

ZÁKLADY

 • kombinácia základových monolitických betónových pásov a základovej monolitickej železobetónovej dosky.
 • izolácie proti tlakovej vode a zemnej vlhkosti.

NOSNÉ ZVISLĚ KONŠTRUKCIE 

 • nosné steny obvodového plášťa murované zo stavebného murovacieho materiálu hr. 350 mm PORFIX.
 • systém, ktorý pozostáva z monolitických základov, nadzákladových murovaných stien, zvislých murovaných nosných stien, vencov, prekladov, stropov a murovaných priečok. Každá tvarovka má svoju presne definovanú funkciu a pozíciu v stavbe z hľadiska statiky a postupu výstavby.

VNÚTORNĚ DELIACE PRIEČKY 

 • priečkové steny vnútorné sadrokartónové s výstuhovou konštrukciou zvukovou izoláciou hr. 150 mm.

VODOROVNÁ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 

 • nosné steny ukončené železobetónovými monolitickými vencami.
 • strop na prízemím z drevenej väzníkovej konštrukcie krovu.

VNÚTORNĚ VODOROVNÁ NOSNÉ KONŠTRUKCIE – podhľad 

 • konštrukcia podhľadu nad poschodím - stavebné sadrokartónové dosky na výstuhovej konštrukcii.
 • svetlá výška miestnosti domu je: prízemie 2,60 m od konečnej podlahy po podhľad. 

FASÁDA

 • exteriérová tenko vrstvová omietka.
 • štítové steny a rímsy realizované do štádia povrchových úprav fasády (zaklopené OSB doskou so zateplením).

STRECHY

Zastrešenie objektu je riešené pultovou strechou so sklonom 7°.

 • nosnú konštrukciu strechy tvorí väzníková konštrukcia krovu.
 • strešná krytina je z povrchovo upraveného plechu falcovaná krytina blachotrapéz Diamont čierny matný.
 • strešný plášť s dreveným debnením a fóliou.

IZOLÁCIE

Hydroizolácie 
 • spodná stavba základových pásov a platni - 1x vodorovná a zvislá izolácia proti tlakovej vode, zemnej vlhkosti.
 • strechy - vysokodifúzna membrána pod falcované plechové krytiny.
Tepelné izolácie 
 • obvodové konštrukcie: kombinácia fasádne zateplenie Rockwool frontrock hr. 160 mm
 • strešná konštrukcia: izolácia z minerálnych vlákien zateplenie krovu Knauf Ecose hr. 320 mm
 • podlahy 1.NP: EPS 150S polystyrén hr. 130 mm.

POLOŽKY HOLODOMU

KOMPLETNÉ SIETE S REVÍZIAMI

 • vodovodná prípojka s vodomernou šachtou na pozemku radového domu.kanalizačná prípojka splaškovej vody s revíznou šachtou.
 • odvodnenie rodinného domu dažďovou vodou z drenáží a odkvapov do trativodov a dažďového zberača.
 • elektrická prípojka s RS skrinkou na hranici pozemku.
 • komín s keramickou komínovou vložkou Ø 160 mm a príprava na krb Ø 160 mm.

VNÚTORNÉ OMIETKY, DLAŽBY A OBKLADY

 • jemné omietky sadrové s jedným pačokovým náterom vo všetkých miestnostiach a na všetkých stropoch okrem miestností, kde sa uvažuje o obkladoch, v kúpeľniach, kuchyni, práčovni, komore.

ELEKTRICKÉ KÚRENIE

 • nástenný elektrický kotol 9 kW.
 • rozvody podlahové, teplovodné so samostatnými regulátormi.

UZATVORENÉ SIETE

 • ukončenie vypínačmi a zásuvkami elektrickej siete v stenách.
 • príprava na rozvod a záslepka TV siete v stene.
 • ukončenie TUV a studenej vody záslepkami a ventilmi.
 • kanalizačné rozvody sú vertikálne a horizontálne z PVC rúr.

VNÚTORNÉ DVERE A ZÁRUBNE

 • vnútorné dvere a zárubne nie sú osadené.
 • betónové monolitické schodište bez obkladu.

PODLAHOVÉ KRYTINY

 • podlaha v dome ukončená betónovým poterom bez realizácie nášľapnej vrstvy.
 • kúpeľňa - bez keramickej dlažby, omietka alebo SDK pre vlhké prostredie.
 • toaleta - bez keramickej dlažby, omietka alebo SDK pre vlhké prostredie.

ZADNÝ POZEMOK

 • nespevnená plocha upravená so zahumusenou vrstvou minimálne 150 mm.
 • odvodnenie zadného pozemku vyspádovaním od rodinného domu.
 • oporný múrik podľa realizačného projektu.

OHRIEVANIE TÚV

 • rozvod TÚV je zabezpečený lokálne pre každý RD samostatne elektrickým zásobníkom vody a rozvodom do kúpeľní a kuchyne.
 • zdroj tepla – nástenný elektrický kotol 9 kW samostatným zásobníkom TÚV.

OKNÁ A DVERE

 • všetky stavebné otvory, okná, vchodové dvere, balkónové dvere sú plastové.
 • vonkajšie okenné konštrukcie plastové 6-komorové s izolačným trojskom a s teplým dištančným rámikom.
 • pevné, otváravé, sklopné, trojsklo Ug = 0,7 W/(m2K).
 • vonkajší parapet poplastovaný plech hrúbky 2 mm.
 • vnútorný parapet plastový.
 • vchodové dvere: plastové s preskleným nadsvetlíkom.

SPEVNENÉ PLOCHY PRED RODINNÝM DOMOM

 • vjazd do garáže a chodník sú spevnené štrkovým lôžkom až po komunikáciu.
 • nespevnená plocha upravená so zahumusenou vrstvou minimálne 150 mm.

ZÁSTENA NA SMETNÚ NÁDOBU A ELEKTOMERNÚ SKRINKU PRED RODINNÝM DOMOM

 • každý rodinný dom má k dispozícii pevnú zástenu TKO pre samostatné státie smetnej nádoby a elektromernú skrinku, umiestnenú na hranici pozemku.

ZADNÉ OPLOTENIE

 • súčasťou každého domu je záhrada, ktorá je ohradená systémovým oplotením.
 • zadné oplotenie pozemku je systémové z pozinkovaného poplastovaného pletiva so stojkami v betónovom základe.
 • do záhrad azaústeným do dažďovej kanalizácie. Podlaha bude zo zámkovej dlažby.

KÚPEĽNA A TOALETY

 • bez zariaďovacích predmetov. Rozvody prívodu a odtoku vody sú ukončené záslepkou na potrubí.

ELEKTOINŠTALÁCIA

 • meranie – v RIS skrinke na kraji pozemku.
 • napäťová sústava: 3+N+PE ≈ 50Hz 400V/TN-S, 3x25 A. HDO ovládanie pre elektrický kotol.
 • ochrana pred úrazom elektrickým prúdom - samočinné odpojenie napájania.
 • všetky elektrické zariadenia sú napájané z rozvádzača R - modulový rozvádzač v prevedení pod omietkou.
 • všetky vedenia v priestoroch sú zrealizované celoplastovými káblami CYKY pod omietkou.
 • osvetlenie - podľa požiadaviek stavebnej časti a funkčného zaradenia miestnosti sú navrhnut umiestnenia svetelných vývodov pre napojenie svietidiel v jednotlivých miestnostiach. Jednotlivé svietidlá ovládané miestne vypínačmi umiestnenými pri dverách pri vstupe do miestnosti.
 • zásuvky - podľa požiadaviek stavebnej časti a funkčného zaradenia miestnosti sú v miestnostiach umiestnené zásuvky na 230V.
Slaboprúdové rozvody
 • RD + STA – dátový rozvod (štrukturovaná kabeláž) a prívod pre televízny signál SAT zo zadnej fasády.
 • (prívod dátového signálu bude doriešený pri realizácii, podľa investorom vybraného dodávateľa telekomunikačných služieb a WiFi).
 • príprava pre elektronické zabezpečovacie zariadenie EZS – rezerva v RS.
 • príprava pre kamerový systém – rezerva v RS.
Napojenie vonkajších zariadení

Napojenie z rozvádzača RS sa budú napájať aj zariadenia umiestnené vonku:

 • osvetlenie vonkajšieho priestoru  fasády.
 • zásuvky pre napojenie na dvore.

DOMOVÉ ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE

Vodovod
 • samostatná vodovodná prípojka s vodomernou šachtou a osadeným vodomerom na pozemku klienta.
Splašková kanalizácia
 • splašková kanalizácia je riešená systémom zvislých odpadov a hlavného zvodu do samostatnej prípojky kanalizácie do domovej ČOV. Kanalizačné rúry sú odvetrávané nad strechu.
Dažďová kanalizácia 
 • zvedenie dažďovej vody zo striech a spevnených plôch do dažďovej kanalizácie v komunikácii.

ŠTANDARD

 • zariaďovacie predmety – sanita (umývadlá, vaňa, sprcha, WC)
 • vodovodné  a sprchové batérie, vývody pre práčku a umývačku riadu. 
 • interiérové dvere a zárubne, prahy a lišty. 
 • dlažby a keramické obklady. 
 • laminátové podlahy a lišty soklové.

NADŠTANDARD

 • krbová vložka na komín ø180 mm podľa individuálnych požiadaviek klienta.
 • svietidlá podľa individuálnych požiadaviek klienta.
 • vypínače a zásuvky podľa individuálnych požiadaviek klienta

KUCHYŇA

 • Kuchynská linka so spotrebičmi vzhľadom na značnú individuálnosť riešenia nie je súčasťou ani úrovne holodomu, ani úrovne vyhotovenia štandard. V prípade požiadavky kupujúceho je možnosť zabezpečenia kompletnej dodávky kuchyne na základe individuálneho riešenia v spolupráci so špecialistom na interiér.